• header0004.jpg
  • maxresdefault.jpg

شماره جاری: دوره چهارم، شماره 40 فروردین 1398

1- جایگاه دیپلماسی فرهنگی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز

علی‌اکبر جعفری، محمد براریان

چکیده مقاله  |  اصل مقاله


2- بررسی راهکارهای عدالت ترمیمی در جرائم خانوادگی (مطالعه موردی: ترک نفاق)

فرهاد میرزائی، نسیم کریمی

چکیده مقاله |  اصل مقاله


3- دیپلماسی عمومی ایالات متحده در عراق در دوران جورج د. بوش

محمد باقر حسین‌پور

چکیده مقاله |   اصل مقاله


4- گستره و ویژگی‌های قاعده استاپل در حقوق عمومی داخلی

ستار مشایخی، محمدرضا آدابی

چکیده مقاله |   اصل مقاله


5- پیشگیری از جرائم سازمان‌یافته با نگاهی به قانون پولشویی

نرگس حاجی، علیرضا سایبانی

چکیده مقاله |   اصل مقاله


6- ویژگی‌های مجری مطلوب سیمای جمهوری اسلامی ایران

اصلان رحیمی

چکیده مقاله  |   اصل مقاله


7- نداء در زبان عربی و فارسی دری

سید عظیم‌اله عصمتی

چکیده مقاله |   اصل مقاله

 

قانون اساسی کشورها

آلمان                   فنلاند                   اسپانیا                   اندونزی                   آمریکا


الجزایر                  ایران                    افغانستان               ایتالیا                      فلسطین


تاجیکستان            تایلند                      رومانی                   ژاپن                       سوریه


سوئیس                کرواسی                 فرانسه                   مصر                       کویت


کره‌جنوبی              مراکش                 عراق                    کانادا
 

مقاله 7. دوره سوم، شماره 30، خرداد 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

شهاب­‌الدین قاسمی1

 

1- محقق، پژوهشگر حقوق بین­‌الملل  

 

چکیده

توسعه سیاسی حق ملت­‌هاست، فرایندی که به ارزش‌­های همه ملت­ها تعلق دارد و به ايجاد تعادلی تحقق ‌نيافته در جهت رفع فشارها و مشكلات بين بخش­‌های مختلف زندگی اجتماعی و انسانی می­‌پردازد. بطوریکه كل نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می­‌گیرد و شامل دگرگونی­‌های اساسی در ساخت‌های نهادی، اجتماعی، اداری و ديدگاه‌های عمومی مردم می­‌شود و در بسياری از موارد حتی عادات و رسوم و عقايد مردم را نيز تحت­‌الشعاع قرار می‌دهد و بعنوان یک مفهوم متعالی، دستاورد بشری و پدیده‌ای چندبعدی است و فی‌­نفسه یک مسلک به حساب می‌آید و به دلیل اینکه دستاورد انسان محسوب می‌گردد؛ در محتوا و نمود، دارای مختصات فرهنگی است که بر تحول منظم دلالت دارد. توسعه سیاسی به مفهوم داشتن درک سیاسی و حق مشارکت عموم در مسائل اجتماعی و سرنوشت حاکمیت و شناخت و تحلیل جریان­‌های جاری و نقد و توصیه به سیاستمداران و بالندگی اندیشه سیاسی است آنچنانکه در معنای عرفی خود تقريباً فراهم كردن زمينه بيشتر برای حضور مردم در عرصه‌های مختلف امور جامعه است؛ مانند توسعه شوراها، فعال كردن احزاب و جمعيت­‌های سياسی، مطرح شدن بيشتر مسائل سياسی در مطبوعات و رسانه‌ها و افزايش ظرفيت و كارایی يك نظام سياسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی با تركيب مردمی بودن که به تغييرات اساسی در يك جامعه منتهی خواهد شد.

 

واژگان کلیدی: توسعه سیاسی‌، احزاب، مختصات فرهنگی، حق مشارکت، حاکمیت

 

 

 

The Right to Political Development of Nations in the Human Rights System

 

Article 7.Vol.3. No.30. June 2018

 

Authors:

Shahab al-Din Ghasemi

 

Abstract

Political development is the right of nations, a process that belongs to the values of all nations and to create a balance unfulfilled to relieve pressure and problems will pay between different sections social and human life. So that includes the whole economic system, social and cultural and included fundamental changes in institutional structures, social, official and public opinion of the people and in many cases even it also overlooks habits and customs and people's opinions and as a transcendent concept, human achievement and the multidimensional phenomenon and by itself it counts a profession and because of that considered human achievement; in content and appearance, it has cultural coordinates which implies a regular transformation. Political development in the sense of having a political understanding and the right to public participation on social issues and the fate of sovereignty and recognition and current flow analysis and critique and advice to politicians and the rise of political thought as is customary almost providing more background for the presence of the people in various fields of society; such as the development of councils, enable parties and political populations, more political issues raised in the press and the media and increasing capacity and the effectiveness of a political system in resolving the conflicts of individual and collective interests with the combination of being popular which will lead to fundamental changes in a community.

 

Keywords: Political Development, Parties, Cultural Coordinates, The Right to Participate, Sovereignty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناسنامه مجله

photo 2017 08 31 14 21 50

♦ صاحب امتیاز و مدیر مسئول

   سحر کریمی

 

♦ سردبیر

  اژدر پیری سارمانلو

 

♦ مدیر داخلی

  نسیم کریمی

 

  • شاپا چاپی         2476-5570
  • شاپا الکترونیکی  6461-2476

 

پایگاه‌های نمایه کننده

پایگاه‌های داده‌ای داخلی و بین المللی مجله

کلیک کنید

همکاران مجله

danesh.ad

 

شبکه‌های اجتماعی

 

            instagram 02

       

                                  google s  in

 

تبلیغات علمی

 

photo 2017 10 31 17 15 29