• maxresdefault.jpg
  • header0004.jpg

شماره جاری: دوره سوم، شماره 33 شهریور 1397

1- بررسی سیاست تطبیقی ایالات متحده در خاورمیانه قبل و بعد از بهار عربی

مهدی طوسی، آکو قادری

چکیده مقاله  |  اصل مقاله


2- فرهنگ سیاسی الیت حاکم (با تأکید بر سه دوره ریاست‌جمهوری رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد)

شهره شهسواری‌فرد

چکیده مقاله  |  اصل مقاله


3- حمله ائتلاف رهبری عربستان به یمن در ترازوی دیوان کیفری بین‌المللی

علی پزشکی، بهمن بهری‌خیاوی

چکیده مقاله  |   اصل مقاله


4- همکاری‌های حقوقی- قضایی اعضای اکو (مطالعه موردی: ایران و ترکیه)

علیرضا دلخوش

چکیده مقاله  |   اصل مقاله


5- بررسی رأی دیوان دائمی داوری فیمابین چین و فیلیپین در پرونده دریای چین‌جنوبی

سید محمدحسین میرزاده

چکیده مقاله |   اصل مقاله


6- مطالعه حق برابری و تبعیض در نظام حقوقی ایران

فرشید یوسفی‌راد

چکیده مقاله  |   اصل مقاله


7- ارزیابی جایگاه ایران در مناسبات انتقال انرژی در قفقاز جنوبی

علیرضا دادمان

چکیده مقاله  |   اصل مقاله

 

 مقاله 9. دوره دوم، شماره 14، بهمن 1395

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

علی معقول1، محمد قراري2، شيرين دانايي3

 

1- دکتری مدیریت دولتی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

2- دانشجوي دکتري مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامی واحد نيشابور (نویسنده مسئول)

3- دانشجوي دکتري مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامی واحد نيشابور

 

 

چكيده

ارتباط از جمله پدیده‌هایی است که با همه جوانب زندگی انسان پیوند خورده است. ارتباطات از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین رفتارهای انسانی است که روز به روز بر این پیچیدگی افزوده می‌شود. انسانها بخش مهمی از زندگی خود را در سازمان‌های رسمی و غیررسمی سپری می‌کنند که در آن ارتباطات جریان دارد. ارتباطات سازمانی امری انکارناپذیر است، زیرا مراحل انجام کار را ترغیب کرده و تبادل اطلاعات بین کارکنان رده‌های مختلف سازمانی را امکان‌پذیر می‌سازد. در این میان ارتباطات در سازمان‌های آموزشی به مراتب حساس‌تر و پیچیده‌تر هم می‌شود. هر چه شرایط بهتری برای جریان ارتباطی در سطح فردی، گروهی و سازمانی فراهم گردد شرایط برای آموزش موثرتر فراهم می‌گردد. در این مقاله از روش پژوهش توصیفی و برای جمع‌آوری اطلاعات از روش مطالعه میدانی و کتابخانه‌ای استفاده شده و بررسی نتایج از نوع تحلیلی می‌باشد. در مورد ارتباطات نظریه‌های متفاوتی بیان شده است که این نظریه‌ها می‌توانند به برقراری ارتباطات موثر در سازمان منجر شود. رهبران و مدیران آموزشی با شناخت ابعاد، فرایندها، الگوها، شبکه‌ها و رویکردهای ارتباطی می‌توانند کاراترین آنرا شناخته و در ساختار آموزش بکار گیرند تا نتایج خوبی بدست آورند.

 

واژگان کلیدی: ارتباط، ارتباطات سازمانی، آموزش.

 

 

 

 

 

شناسنامه مجله

photo 2017 08 31 14 21 50

♦ صاحب امتیاز و مدیر مسئول

   سحر کریمی

 

♦ سردبیر

  اژدر پیری سارمانلو

 

♦ مدیر داخلی

  نسیم کریمی

 

  • شاپا چاپی         2476-5570
  • شاپا الکترونیکی  6461-2476

 

پایگاه‌های نمایه کننده

پایگاه‌های داده‌ای داخلی و بین المللی مجله

کلیک کنید

همکاران مجله

danesh.ad

 

شبکه‌های اجتماعی

 

            instagram 02

       

                                  google s  in

 

تبلیغات علمی

 

photo 2017 10 31 17 15 29