مقاله 4. دوره چهارم، شماره 41، اردیبهشت 1398

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

مسعود بیرانوند1، مریم اجاقی 2

1- دکتری حقوق جزاء و جرم­‌شناسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس

2- کارشناسی‌­ارشد حقوق جزا و جرم­‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات شهر قدس  

چکیده

جرم­‌انگاري و برخورد كيفري توسط دولت با مجرمين، برجسته‌ترين شكل برخورد با جــرم و مجرم می­‌باشد، به همين علت نخستين كاربردهاي سياست جنايي در معنايي معادل حقوق كيفري يا سيستم كيفري كه مبتني بر جرم، مجازات و قانون مي‌باشد، تعیین شده است. از جمله مواردی که سیاست کیفری پیش‌بینی شده در مورد آن قابل بررسی است، قاچاق داروهای تقلبی است و سوالی که قابل طرح می‌باشد این است که؛ سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق داروهای تقلبی چگونه است؟ آیا سیاست کیفری مزبور پاسخگوی ضمانت اجرا، کاهش و پیشگیری از جرائم قاچاق دارو می‌باشد؟ از مهمترین راه‌های مقابله با این جرائم منجمله قاچاق داروهای تقلبی؛ پیشگیری از وقوع آنها به اشکال متفاوت است که می‌توان این روش­ها را به شکل پیشگیری‌های کیفری (سرکوبی و اجرای مجازات) و پیشگیری‌های غیرکیفری (پیشگیری‌های اجتماعی و پیشگیری‌های وضعی) دسته‌بندی نمود. جرم قاچاق به دلیل قدمت زیاد و عواید بسیار زیاد ناشی از آن، در اعماق جوامع ریشه دوانیده و بیش از آنکه مجازات­ها راه درمان باشد، برای ریشه‌کن‌ کردن این جرم نیاز به برنامه‌های قوی، حساب شده و هدفمند برای پیشگیری می‌باشد. برای پیشگیری از قاچاق کالا بطورکلی و قاچاق داروهای تقلبی بطوراخص، می‌توان روش‌هایی از جمله؛ طرح مالیات بر ارزش افزوده در جلوگیری از مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا، اعمال هدفمند، برنامه‌­ریزی شده و محدود نرخ حقوق و عوارض گمرکی، بازنگری در سیاست ایجاد بازارچه‌های مرزی بعنوان مَفَرّی برای قاچاق کالاهای تجاری و تجدیدنظر در سیاست ایجاد اشتغال و درآمد مناطق مرزی را مورد توجه قرار داد.

واژگان کلیدی: داروی تقلبی، قاچاق دارو، مجازات، پیشگیری کیفری و غیرکیفری

How to Prevent Drug Smuggling

Article 4.Vol.4. No.41. May 2019

Authors:

Masoud Beiranvand, Maryam Ojaghi

Abstract

The Criminalization and criminal treatment of the criminals by the government, are the most prominent form of dealing with the crimes and the criminals. For this reason, the first applications of the criminal policy have been determined in a sense equivalent to criminal law or criminal justice system based on crime, punishment and law. One of the cases in which the anticipated criminal policies could be examined, is the smuggling of counterfeit drugs, and some question will arise, including “What is Iran's criminal policy for the smuggling of counterfeit drugs?” And is the said criminal policy responsible for ensuring the implementation, reduction and prevention of drug smuggling crimes? One of the most important ways of dealing with these crimes, including smuggling of counterfeit drugs, is to prevent them occurring in different ways, which can be categorized as criminal preventions (repression and execution of punishment) and non-criminal prevention (social prevention and situational prevention). The crime of smuggling has been deeply rooted in the depths of the societies due to its great background and significant revenues, and to eradicate this crime, there is a need for robust, deliberate and targeted plans for prevention, which can be more effective than the punishments. Specifically, in order to prevent smuggling of goods in general and smuggling counterfeit drugs in particular, some methods can be considered, including: the VAT plan in preventing economic corruption and smuggling of goods; targeted, planned and limited imposition of the rates of customs duties; revision of the Border Markets Policy as a refuge for smuggling of the goods; and revision of the policy of creating employment and income in the border areas.

Keywords:Counterfeit Drugs, Drug Smuggling, Punishment, Criminal and non-Criminal Prevention