مقاله 2. دوره چهارم، شماره 41، اردیبهشت 1398

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

مهدی پادروند1، زهرا زنگنه2، محسن عزتی3

1- کارشناسی‌­ارشد روابط بین‌­الملل، دانشگاه گیلان    

2- کارشناسی­‌ارشد روابط بین‌­الملل، دانشگاه رازی کرمانشاه

3- کارشناسی­‌ارشد روابط بین‌­الملل، دانشگاه گیلان

چکیده

مسئله‌ استقلال کُردستان همواره بعنوان یکی از نقاط مورد اختلاف در عراق و منطقه بوده است. پیوند این منطقه با کردهای ایران، ترکیه و سوریه باعث شده است تا این موضوع جنبه‌ بین‌المللی پیدا کند و برای تعیین سرنوشت آن تنها نظر بازیگران محلی و ملی کفایت نکند. این پژوهش با هدف کالبدشکافی و بررسی رویکرد سیاست خارجی ایران و ترکیه به همه­‌پرسی استقلال اقلیم کُردستان با روش کتابخانه‌­ای انجام شده است. بنابراین سوال اصلی تحقیق بدینگونه مطرح می­‌شود که، باتوجه به تحولات و مسائل سیاسی- امنیتی در عراق، ایران و ترکیه به­‌رغم وجود اختلاف­‌نظرهای موجود بین آنها نسبت به برگزاری همه‌­پرسی و همه‌پرسی استقلال‌ اقلیم کُردستان چه رویکردی را برای دستگاه سیاست خارجی خود اتخاذ کردند؟ یافته‌­های پژوهش بیان می­‌دارد، طی سال‌های اخیر راهبرد اصلی ایران و ترکیه در کنار اختلافات متعدد در قبال بحران­‌های اخیر خاورمیانه، در مورد عراق دارای مولفه‌های چندی بوده است، که یکی از مهمترین آنها تاکید و تلاش برای «حفظ تمامیت ارضی» و مخالفت با تجزیه این کشور است؛ بنحوی‌که برای رسیدن به این مهم دو کشور برای کسب منافع ملی خود ائتلافی ایجاد کرده‌­اند. چراکه دو کشور مذکور دارای جمعیت قابل توجهی از کردها هستند که با ایجاد یک دولت کردی در عراق باعث ایجاد یک الگوی موفق در منطقه می‌­شود و کردهای دو کشور را تحت تاثیر قرار می‌­دهد. مزید بر این مسئله، احزاب کردی در داخل دو کشور نیز با استقلال اقلیم کُردستان ممکن است از شدت عمل بیشتری در مناطق مرزی برخوردار شوند و امنیت دو کشور ترکیه و ایران را با مشکلات جدی مواجه کنند.

واژگان کلیدی: سیاست خارجی ایران، همه‌پرسی اقلیم کُردستان، موازنه تهدید، ائتلاف

Referendum on the Independence of the Kurdistan Region and the Emergence of a Balance of Threat in Relations between Iran and Turkey

Article 2.Vol.4. No.41. May 2019

Authors:

Mahdi Padarvand, Zahra Zanganeh, Mohsen Ezzati

Abstract

The issue of Kurdistan independence has always been one of the most disputed points in Iraq and the region. The link between the Iraqi Kurdistan and the Kurds of Iran, Turkey and Syria has caused this issue to become an international issue, and as a result, the opinions of the local and national actors is inadequate to determine the region’s fate. This study aimed at analyzing the Iranian-Turkish foreign policy approach to the referendum on the independence of the Kurdistan region, and the research was done by a library method. Therefore, the main question of the research is that, given the political-security developments and problems in Iraq, Iran and Turkey, in spite of the differences between them regarding the holding of the referendum on the independence of the Kurdistan region, what approach did these countries adopt for their foreign policy instrument? The findings of the research show that in recent years, the main strategy of Iran and Turkey, along with numerous disagreements over the recent Middle East crisis, has had several components about Iraq, one of the most important of which is the emphasis and efforts to "Preserving territorial integrity" and oppose the breakdown of the country, so that to achieve this goal, the two countries have created a coalition for national interests. The two countries have a significant number of Kurds, and creating a Kurdish state in Iraq, constitutes a successful model in the region and affects the Kurds in the two countries. In addition, with the independence of the Kurdish region in Iraq, Kurdish parties inside the Iran and Turkey may become more aggressive in the border areas and create serious problems for the security of both Turkey and Iran.

Keywords: Iran's Foreign Policy, Referendum on the Independence of the Kurdistan Region, Threat Balance, Coalition