مقاله 2. دوره چهارم، شماره 40، فروردین 1398

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

فرهاد میرزایی1، نسیم کریمی2

 

1- استادیار، دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوئین­ زهرا

2- دانشجوی کارشناسی­‌ارشد جزاء و جرم‌­شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوئین ­زهرا

 

چکیده

هدف از مقاله حاضر بررسی راهکارهای عدالت ترمیمی در جرائم خانوادگی می‌­باشد. خانواده در تمام ادیان الهی، بالاخص در دین اسلام از اهمیت بسزایی برخوردار است و دولت‌ها راهکارهای مختلفی را برای حمایت از خانواده اتخاذ می­‌کنند. یکی از این اقدامات جرم­‌انگاری در رفتارها و اعمالی است که بنیان خانواده را تهدید می­‌کند و از طرفی عدالت ترمیمی بعنوان سیاست جنایی قابل انعطاف سعی بر این دارد تا با ایجاد سازوکار مناسب، صلح و سازش را در جرائم حوزه خانواده بکار برد، تا بتواند بین بزه دیده، بزهکار و خانواده‌­هایشان رفع خصومت کرده و آنان را به جامعه محلی باز گرداند. بر همین مبنا سوال اصلی پژوهش پیش­رو این می‌­باشد که راهکارهای عدالت ترمیمی در جرائم خانوادگی به چه صورت است؟ که به روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی این فرضیه می­‌پردازد که عدالت ترمیمی از طریق ایجاد سازوکار مناسب، صلح و سازش را در جرائم خانوادگی برقرار می‌­نماید. در نهایت یافته­‌ها حاکی از آن است که عدالت ترمیمی با سیاست جنایی که در آن بکار برده می‌­شود، می­‌تواند رابطه مستقیم و موثری در جرائم خانوادگی بالاخص ترک انفاق داشته باشد و حتی می‌­تواند بهتر و موثرتر نسبت به روش­‌های سنتی اجرا شود.

 

واژگان کلیدی: عدالت ترمیمی، جرائم، جرائم خانوادگی، ترک انفاق

 

 

 

Investigating the Strategies for Corrective Justice in Family Crimes (Case Study: Desertion)

 

Article 2.Vol.4. No.40. April 2019

 

Authors:

Farhad Mirzaei, Nasim Karimi

 

Abstract

The purpose of this article is to investigate the corrective justice strategies in family crimes. The family is important in all divine religions, especially in the Islamic religion, and governments adopt different strategies for protecting the family. One of these acts is the criminalization of behaviors and practices that threaten the foundation of the family, and on the other hand, corrective justice, as a flexible criminal policy, seeks to establish a proper mechanism for peace and reconciliation in family crimes, to eliminate hostility between the victim, the perpetrator and their families and return them to the local community. On this basis, the main question of the research is that what are the approaches of corrective justice in family crimes? Using a descriptive-analytical method evaluates the hypothesis that corrective justice establishes a proper mechanism for peace and reconciliation in family crimes. Finally, the findings suggest that corrective justice, as well as the criminal policy that it applies, can effectively and directly contribute to family crimes, in particular the desertion, and can even be better and more effective than traditional methods of execution.

 

Keywords:Corrective Justice, Crimes, Family Crimes, Desertion