مقاله 6. دوره دوم، شماره 22، مهر 1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

عبدالرضا یوسفی میانجی1

 

1- دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 

چکیده

این نوشتار تلاش بر این است که معیارها و ملاک­‌های نسل‌کشی تبیین و نکات مهم آن روشن و مختصری از تاریخچه و شکل­‌گیری آن بیان گردد. در خلال این توضیحات به مسئله دیپلماسی چندجانبه توجه شده و سعی می­‌شود، تا ضمن بیان مولفه­‌های نسل‌کشی به اثبات وقوع این جنایت در جامعه جهانی پرداخته شود. همچنین مقاله حاضر سعی در تطبیق مصادیق اتفاق افتاده نسل‌کشی با حقوق بین‌­الملل و خصوصاً کارکرد دیپلماسی چندجانبه در مواجهه با نسل‌کشی داشته است و پس از اثبات نقش موثر آن، وظایف و فعالیت‌­هایی که جامعه جهانی موظف به انجام آن هستند، بیان شده و اشاره مختصری به نقش دیپلماسی چندجانبه در مقابله با حوادث تروریستی دارد. همچنین به این مطلب اشاره می­‌شود که دیپلماسی چندجانبه بعنوان مرجعی تخصصی در مورد رسیدگی به موضوع نسل‌کشی در جامعه جهانی است. در این پژوهش ابتدا به بررسی دیدگاه­‌های نظری می­پردازد.و سپس به بررسی گفتمان سوم حقوق بشر، دیپلماسی چندجانبه و ابعاد ایجابی و سلبی آن پرداخته خواهد شد. و درنهایت کارکرد دیپلماسی چندجانبه جهت همبستگی و همزیستی در مواجهه با نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت مورد تجزیه و تحلیل قرار می­‌گیرد.

 

واژگان كليدي: حقوق بشر، نسل­های حقوق بشر، دیپلماسی چندجانبه، نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت.