مقاله 4. دوره دوم، شماره 15، اسفند 1395

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

سید مجتبی جلال‌زاده1

 

1- دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 

 

چکیده

کشور آلمان از دیرباز به‌عنوان یکی از بازیگران تأثیرگذار در صحنه بین‌الملل مطرح بوده است. کشوری که در تاریخ معاصر موجب رقم زدن نقطه عطفی در نظام جهانی و شکل‌گیری نظمی نوین پس از آن بوده است. نقطه عطفی که با رخ‌داد جنگ دوم جهانی شروع و با پدید آمدن جنگ سرد، نظمی جدید را موجب شد. طی سالیان گذشته و با ورود و تغییر در بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در خاورمیانه، روند سیاست خارجی آلمان نیز دست‌خوش تغییراتی شده است که آن کشور را در راستای روند سیاست خارجی رقبایی نظیر فرانسه و بریتانیا قرار داده است. بر این اساس با توجه به تغییرات عمده در نظام جهانی و آرایش قدرت بازیگران در دنیا و متعاقب آن در منطقه خاورمیانه، آلمان نیز خواستار نقش جدید و دست‌یابی به کنشی مؤثرتر نسبت به گذشته است. بر همین اساس این کشور برای ورود به خاورمیانه از یک سو به دلیل نداشتن سرزمین‌های استعماری در گذشته کار دشوار‌تری را نسبت به سایر قدرت‌های اروپایی در پیش دارد اما همین موضوع سبب عدم شکل‌گیری چهره‌ای استعماری از این کشور نزد دولت‌ها و ملت‌ها در خاورمیانه شده است. آلمان به دلیل انگیزه‌های گوناگون که مهم‌ترین آن انرژی، اقتصاد و بحث مهاجران است تمایل به حضوری پررنگ در خاورمیانه از خود نشان داده است.

 

کلمات کلیدی: سیاست خارجی، آلمان، نظام جهانی، خاورمیانه، انرژی.

 

*این مقاله برگرفته از پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد با موضوع »جایگاه ایران در آینده نظام جهانی از منظر آمریکا و اروپا (1415-1394)«میباشد.